Sınav ve Belge Kuralları

PERFORMANS SINAVI

Sınav esnasında izin almadan sınav alanı dışına çıkmak, sınav alanını terketmek, cep telefonu kullanmak, tütün ve tütün ürünleri tüketmek, yiyecek ve içecek getirmek, diğer adaylarla konuşmak, sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların getirmek, kopya çekmek veya kopyaya teşebbüs etmek yasaktır. Kopya çekmeniz veya teşebbüs etmeniz halinde kimlik bilgileriniz tutanak altına alınarak sınavınız başarısız sayılacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanız gerekmektedir. iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal etmeniz ve bu nedenle kendinizi veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürmeniz durumunda sınavınız durdurulur ve sınavdan başarısız sayılırsınız.

TEORİK SINAV

Sınav süresince sağlık problemleri dışında tuvalet vb. İhtiyaçları gidermek için sınav alanını terk etmek, cep telefonu kullanmak, tütün ve tütün ürünleri tüketmek, yiyecek ve içecek getirmek, diğer adaylarla konuşmak,  sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların getirilmesi ve kopya çekmek veya kopyaya teşebbüs etmek yasaktır. Kopya çekmeniz veya teşebbüs etmeniz halinde kimlik bilgileriniz tutanak altına alınarak sınavınız başarısız sayılacaktır. Sınav alanını terk eden aday sınava tekrar alınmayacaktır. Herhangi bir acil durum, yangın, deprem, sel baskını vb. Gibi durumlarda kullanmanız gereken acil çıkışlar gösterilir. Acil durum toplanma bölgesi binanın önündedir.

Optik forma işaretleme yaparken doğru düşündüğünüz cevabın içini karalayınız. Yanlışlar doğruları götürmeyecektir.

İtiraz veya şikâyette bulunmadan önce veya sonra teorik sınav kâğıtlarınızın fotokopisini belgelendirme koordinatörü eşliğinde görebilirsiniz. İtiraz ve şikâyetinizi buna göre yapabilir veya geri çekebilirsiniz.

Grup sınavlarında herhangi bir adayın sınavı terk etmesi durumunda adaylara tekrar görev dağılımı yapılır, aday sayısı yetersiz gelirse sınav iptal edilir. Herhangi bir acil durum, yangın, deprem, sel baskını vb. gibi durumlarda kullanmanız gereken acil çıkışlar  gösterilir. Sınav esnasında ilk yarım saat ve son yarım saat mola verilmemektedir. Zaruri ihtiyaçlar dışında mola verilmemektedir. Mola talebiniz olması halinde sınav alanından izin alarak ayrılmanız gerekmektedir. Kullanmış olduğunuz molalar sınav sürenize eklenmeyecektir. Ancak kurum olarak bizden kaynaklı verilen molalar sınav sürenize eklenecektir.

Belge Kullanım Sözleşmesi

İlgili Ulusal Yeterliliğe göre Mesleki Yeterlilik Sınavına katılmış, sınavlarda başarı sağlamış ve belge almaya hak kazanmış aday ve Kuruma ait sorumluluklar, haklar ve “Mesleki Yeterlilik Belgesinin” kullanım şartlarını tanımlamak amacı ile hazırlanmıştır. Bu hususlar aday belge almaya hak kazandığında geçerlidir.

SORUMLULUKLAR, HAKLAR VE ŞARTLAR;

Belge Sahibi;

 1. Belgenin geçerlilik süresi MYK tarafından yayınlanmış ulusal yeterlilikte belirtilen geçerlilik süresi kadardır, belge sahibi, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan “Belge Geçerlilik Süresi” ve “Gözetim Sıklığı” şartlarına uyacağını kabul eder.
 2. Belgenin onaylanan kapsam dışında kullanıldığı tespit edilmesi durumunda belgenin askıya alınacağını kabul eder.
 3. Belgenin haksız kullanımından doğan hukuki ve cezai sorumlulukları kabul eder.
 4. Belgenin kullanımı hiçbir şekilde devredilemez, başkasına kullandırılamaz.
 5. Belge sahibi belgesini, Belgelendirme Kurumunun itibarını zedeleyecek şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.
 6. Belge sahibi, Belgelendirme Kurumu tarafından belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi boyunca belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uyacağını kabul eder.
 7. Belge sahibi, belgesini belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanacağını, yanıltıcı şekilde, belgelendirme kapsamı dışında belge sahibinin yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanmayacağını taahhüt eder. Belge sahibi belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunmayacağını taahhüt eder.
 8. Belgenin geçerliliği için belge sahibinin belgeyi gözetim denetimi sonrasında yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmeyen belgenin o yıl için geçerliliği yoktur. Belge sahibi, geçerliliğini sona eren belgeyi Kuruma teslim etmeyi taahhüt eder.
 9. Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını taahhüt eder.
 10. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için Kuruma eski belge ile birlikte başvuruda bulunacağını kabul eder.
 11. Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulur. Belge sahibi, belgeyi on beş (15) gün içerisinde Kurum’a teslim edeceğini kabul eder.
 12. Belgenin kaybedilmesi durumunda, kayıp ilanı ve dilekçe ile beraber Kurum’a bildireceğini taahhüt eder.
 13. Belge üzerindeki Logo, işaret vb. hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Belge sahibi bu şartlara uyacağını taahhüt eder.
 14. Belge sahibi belge kullanımı sırasında, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde” yer alan kriterlere uyacağını taahhüt eder.
 15. Verilen belgeler kişisel olup, firma ve ürün izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Bu şekildeki faaliyette bulunan kişilerin belgeleri iptal edilerek hakkında yasal işlem başlatılacağını kabul eder.
 16. Kurum ve kuruluş logo kullanımı için Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları mevzuatına uygun hareket edeceğini taahhüt eder.
 17. Belge sahibi , mesleğini yerine getiremeyecek derecede zarar görmesi durumunda, kuruma 15 gün içerisinde bildireceğini kabul eder.